Reningsverk av högsta kvalité för 1-3 fastigheter ACTIBLOC.

Erbjuder ett reningsverk av högsta kvalité för 1-3 fastigheter ACTIBLOC.

Vad som ingår i erbjudandet.

  • Besök på plats för projektering.
  • Hjälp med ansökningsblankett till kommunen.
  • Fast pris inklusive grävarbete eller enligt överenskommelse.
  • Upprättande av årligt serviceavtal.

Varför ACTIBLOC?

Väljer ni att installera ACTIBLOC för er fastighet kommer ni att uppnå samma komfort som att bo i stan. Det enda som skiljer är att ni äger er egen reningsanläggning för spillvattnet ifrån er fastighet.

Vi har tillsammans med VA Grossisten Värmdö AB och tillverkaren Sotralentz SP.zo.o i Polen, utvecklat en styrning av reningsverket som bidrar till att användaren ska bli befriad ifrån egenkontroller.

Eftersom vi har GSM bevakning som standard i våra verk skickas all information om reningsverkets funktioner direkt till serviceansvarige och även till er som ägare av verket. Ni kan följa verkets behov genom de sms som skickas till er, som t ex:
dags för service, dags för påfyllning av kemikalier eller om en störning skulle uppstå så skickas ett meddelande om det. Alla meddelanden ni tar emot skickas också till serviceansvarig. Det innebär att ni har full kontroll på er anläggning och att inga oväntade överraskningar sker.

Följer ni våra anvisningar om vad man får, och inte får spola ner i reningsverket så kommer anläggningen att fungera felfritt i många år.

Energibesparing?

Reningscykeln i ACTIBLOC är 6tim d.v.s. 4ggr per dygn. Verket känner av användningen var sjätte timma och om verket inte belastas tar det max 12timmar innan det automatiskt går i viloläge.

När verket är i viloläge kvarstår endast en underhållsprocess. Doseringen av kemikalier (flockningsmedel) upphör och strömförbrukningen minimeras.
Detta läge kallas även för semesterfunktion.
När man åter börjar belasta verket tar det max 6tim tills att det startar upp i normal funktion.       En funktion som sker helt automatiskt och minimerar driftkostnaden till lägsta möjliga.

Om man inte har brukat verket under en längre period 2månader och mer rekommenderar vi att man tillför bakterier (finns hos oss) för att snabba på uppstartsprocessen till maximal reningen. Bakterierna tillförs på ett enkelt sätt och hälls direkt i ner WC-stolen och levereras i form av mindre pellets i 0,5L flaska.

Vill du veta mer, eller få offert på installation?

Service?

Kommunen kräver idag att alla som äger ett eget reningsverk som är i bruk ska teckna ett serviceavtal för att säkerställa verkets optimala funktion, vid köp av ACTIBLOC skriver vi ett serviceavtal med er. Avtalet innefattar årlig service.

Vi kan även ta hand om beställning av årlig slamsugning och även påfyllning av kemikalier vid varje servicetillfälle, dock läggs de faktiska kostnaderna för tömningen och kemikalierna utanför serviceavtalet. Fasta priser på kemikalier, bakterier mm. Slamtömningen debiteras av respektive tömmare.